Tiếp tục chi trả hơn 170 tỷ đồng tiền đền bù, hỗ trợ người dân vùng dự án Sân bay Long Thành

Theo đó, trong đợt 2, H.Long Thành sẽ chi trả hơn 170 tỷ đồng cho 148 hộ dân trong khu vực dự án Sân bay Long Thành. Trước đó, vào ngày 18-5, UBND H.Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 17 hộ dân đầu tiên với số tiền gần 70 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân thuộc khu vưc ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 ngàn ha) dự án Sân bay Long Thành sẽ được chia làm 3 đợt và sẽ hoàn thành trong tháng 6-2020. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án Sân bay Long Thành là hơn 5,3 ngàn ha, trong đó diện tích đất để làm sân bay là 5 ngàn ha, còn lại là đất thu hồi thực hiện 2 khu tái định cư. Giai đoạn 1, H.Long Thành sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực 1,8 ngàn ha để có thể bàn giao mặt bằng khu vực này cho chủ đầu tư khởi công xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận chủ trương, địa phương đã kiểm đếm và áp giá bồi thường. Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành có khoảng 630ha đất thuộc quyền sử dụng của 1.007 hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Đối với phần diện tích của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, hiện UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.