Liên hệ

Trụ sở chính Tập đoàn Trường Lộc Land

Số 670 Đường Song Hành, Xa Lộ Hà Nội , Phường Phước Long B,Q.9 TP.HCM