Lĩnh vực hoạt động

Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Trường Lộc City có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Trường Lộc City sẽ trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới trong một tương lai gần nhất
Xây dựng

Xây dựng

Đầu tư phát triển dự án là một trong ba hoạt động cốt lõi của công ty. Trường Lộc đã không ngừng phát triển mạnh mẽ các hoạt động đầu tư xây dựng để nhanh chóng trở thành một tron...