Các rủi ro khi góp tiền mua chung đất

Trong số những rủi ro khi góp tiền mua chung đất liên quan đến khai thác hoặc định đoạt quyền sử dụng đất. Tuy mang lại rủi ro những hình thức này cũng mang lại những ưu điểm không thể phủ nhận. Bài viết dưới đây, Trường Lộc Land sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những rủi ro cũng như hướng giải quyết những phát sinh tranh chấp khi mua đất chung.

 

Mảnh đất có nhiều người chung quyền sử dụng ?

 

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì:

 

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

  

Như vậy, Luật Đất đai Việt Nam thừa nhận trường hợp nhiều người cùng sở hữu quyền sử dụng đất, cũng như quy định trường hợp đồng sở hữu quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên những người có chung quyền. Do đó, việc đầu tư vốn để mua chung đất là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và phải được ghi nhận việc đầu tư vốn vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất cùng góp tiền để mua.

 

Các rủi ro khi góp tiền mua chung đất

Dưới đây là một số rủi ro có thể xảy ra khi mua chung bất động sản mà Trường Lộc Land muốn gửi đến bạn:

Rủi ro khi khai thác quyền sử dụng đất

Mặc dù thực tế có giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên nhiều người đã góp tiền mua đất nhưng khi khai thác quyền sử dụng đất lại không xác định được giới hạn của quyền khai thác, phần đất mỗi người sẽ khai thác của phần đất đã mua và dễ xảy ra tranh chấp pháp lý.

 

Vì vậy, cần phải lập văn bản thỏa thuận về tỷ lệ góp vốn mua phần đất chung đó (được chứng minh theo quy định của pháp luật) để phân định rõ giới hạn thực hiện quyền của mỗi người. Và đảm bảo có cơ sở phân chia lợi nhuận, tránh tranh chấp về sau.